New items
Increasing resilience to climate variability and change : roles of infrastructure and governance in the context of adaptation
Anomalie klimatu Ziemi w ostatnich tysiącleciach (-110 000 BP - 2020 AD)
Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego : prawno-ekonomiczne podstawy projektowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : ujęcie proekologiczne
Remote sensing of hydrological extremes
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.